Vi vill, vi kan och vi gör skillnad

Vi vill, vi kan och vi gör skillnad

Ljungmans Jurist & Finanshus är specialiserade på ägarledda företag. Vi ser till att du får tillgång till affärsjuridiska tjänster och juridisk spetskompetens.

Vi vill, vi kan och vi gör skillnad. För oss är det viktigt att behålla en personlig kontakt med engagemang och kunskap som matchar ditt behov.

Vår affärsidé är att vara en juridisk och ekonomisk följeslagare för dig och ditt företag. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla affärsjuridik av högsta kvalitet och tillgänglighet, eller genom våra olika redovisningstjänster. Vi ser oss inte som en traditionell byrå, vi har ett tydligt socialt motiv bakom att hjälpa såväl företaget som varje enskild individ bakom det ägarledda företaget.

Våra grundläggande värderingar gör oss till något mer än jurister eller ekonomer, vi är jurister och ekonomer med ansvar för dig där vi även ser vinsten av att hjälpa dig i ett större socialt perspektiv.

Vi är helt enkelt, Dig och dinas hjälpande hand.

Personlig och effektiv rådgivning

Personlig och effektiv rådgivning

När du behöver en hjälpande hand av en jurist strävar vi efter att vara det självklara valet för dig. Genom en ständig kompetensutveckling tror vi oss ha lyckats skapa en unik kompetens och förståelse för olika slags behov, något som skapar tillit.

Vi har tillgång till ett stort nätverk av specialister. Vårt kontaktnät, erfarenhet och hur vår organisation är uppbyggd säkerställer att vi kan tillhandahålla en personlig och effektiv rådgivning samt utökade möjligheter till personligt stöd och vägledning.

Att skapa enkla och effektiva rutiner

Att skapa enkla och effektiva rutiner

I praktiken handlar det om att skapa effektiva och enkla rutiner. Vår styrka och fokus ligger just i att vi tillsammans med dig kan skapa dessa rutiner och erbjuda dig ett bra systemstöd med ökad digitalisering.

Du får en personlig kontakt som arbetar fram de ekonomirutiner som passar just ditt företag. Du bestämmer själv vilka delar vi ska ansvara för och hur mycket du själv vill ta hand om. På så sätt kan du styra såväl din ekonomifunktion som dina kostnader.

Vi är byråpartner med Fortnox vilket underlättar vårt arbete med att hjälpa dig. Genom att vi är en Fortnox Byråpartner kan vi också erbjuda dig en enkel väg för en ökad digitalisering.

Kronor och Ören Skuldsanering

Kronor och Ören Skuldsanering

Genom vår bifirma Kronor och Ören Skuldsanering hjälper vi dig med att öka din livskvalitet och att skapa en grund för en ny framtid. Att stå i skuld är inte att vara fri. Skuldsättning är psykiskt påfrestande. Det påverkar din handlingskraft, tillit och inte minst din framtidstro. Vi skapar tillsammans med dig en möjlighet för din tillväxt genom ekonomisk resocialisering.

Vi erbjuder dig hjälp för att få till stånd en skuldsanering i privat regi eller genom Kronofogden. Vi hjälper dig att reda ut begreppen och vi hjälper dig att ta fram en skuldsaneringsplan. Vi tar ett ansvar för att hjälpa dig, så att du anses vara kapabel att själv lösa dina skulder med stöd av en långsiktig plan. Det är viktigt för oss att du lyckas. Det ligger i vår affärsidé. Att hjälpa dig, för att öka dina chanser till att bli skuldfri, är således en vinst för oss, en vinst för dig och inte minst, en vinst för samhället.

Socialt ansvarstagande är nödvändigt

Gemensamt ansvar för miljön och sociala- och finansiella strukturer

Ljungmans Jurist & Finanshus har som mål att bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och att de Globala målen för hållbar utveckling skall vara uppnådda 2030. Det uppnår vi genom att även se till att våra kunder bidrar till framgång för de enskilda målen och att de enskilda målen bidrar till positiva effekter på de övriga av de 17 globala målen som angivits i Agenda 2030.

Vi tror på att ett socialt ansvarstagande är nödvändigt för att bygga ett bra samhälle och ett bra klimat för innovationer och kapitalisering av sådana. Vi är övertygade om att vi måste ta ett gemensamt ansvar för miljön och sociala- och finansiella strukturer för att kunna bygga fungerande och hållbara samhällen som bygger på människans lika värde, rätten till arbete, rätten till eget hem och en stark familj. Vårt ansvarstagande ligger därför i att också hjälpa dig att nå ditt företags mål och samtidigt kunna utöka ert ansvarstagande för de globala målen.

I enlighet med vår strategi, för att nå hållbarhetsmålen, sammanför vi personer, företag och organisationer som besitter stor kompetens inom analys, strategi, miljö och finans. Vi är övertygade om att vi genom samverkan också kan driva innovativa, hållbara och skalbara sociala och infrastrukturella investeringar vilka bidrar till positiva hållbarhetseffekter och till stor samhällsnytta.